Praktiske meddelelser mv. til orkestrets medlemmer
 
Kontingent
Husk at indbetale kontingent senest den 3. mødegang pr. sæson på kontonummer: 1551-5668859
800 kr. per sæson for almindelige medlemmer og pensionister. Studerende 500 kr. per sæson.
Mulighed for reduktion i kontingent for udenlandske studerende - kontakt bestyrelsen.


Kontakt
Orkesterets formand er Niels Winther Hansen, tlf. 5150 4888 - e-mail: nielswh52@gmail.com
Eventuelt afbud meldes til Niels, tlf/SMS 5150 4888 - eller send en email
 
Afbud
Det er VIGTIGT at melde afbud til en prøve, hvis man er forhindret, og dette i så god tid som muligt.


Vedtægter
Orkesterets vedtægter findes HER


Mål og leveregler
Orkesterets "vedtægter"Mål og leveregler" findes HER