Praktiske meddelelser mv. til orkestrets medlemmer

Kontingent
Husk at indbetale kontingent senest den 3. mødegang pr. sæson på kontonummer: 1551-5668859
800 kr. per sæson for almindelige medlemmer og pensionister, samt 500 kr. per sæson for studerende.
 
Mulighed for reduktion i kontingent for udenlandske studerende - kontakt bestyrelsen.Kontakt
Orkesterets formand er Niels Winther Hansen, tlf. 5150 4888 - e-mail: nielswh52@gmail.com
Eventuelt afbud meldes til Niels, tlf/SMS 5150 4888 - eller send en email
 
Det er VIGTIGT at melde afbud til en prøve, hvis man er forhindret, og dette i så god tid som muligt.Vedtægter
Orkesterets vedtægter findes HERMål og leveregler
Orkesterets "vedtægter"Mål og leveregler" findes HER