Praktiske meddelelser mv. til orkestrets medlemmer

Kontingent
Husk at indbetale kontingent senest den 3. mødegang pr. sæson på kontonummer: 1551-5668859
800 kr. per sæson for almindelige medlemmer og pensionister, samt 500,00 kr. per sæson for studerende.
Mulighed for reduktion i kontingent for udenlandske studerende - kontakt bestyrelsen.


Afbud
Det er vigtigt at melde afbud til en prøve, hvis man er forhindret, og dette i så god tid som muligt.
Afbud meldes til Jørgen, tlf/sms 4038 4536 eller på mail
.

Vedtægter