Jysk Akademisk Orkester er udsprunget af musiklivet ved Aarhus Universitet og har gennem tiderne beskæftiget sig med alle genrer indenfor symfonisk musik. Det startede i 1958 som Aarhus Studenter Orkester. Af grundlæggerne kan bl.a. nævnes Anders Koch samt Leif Goting og Henning Refsgård.
I tidligere tider skulle der en optagelsesprøve til for at blive medlem af orkestret, hvis medlemmer alle var akademikere.
Mange senere kendte musikere, dirigenter og komponister har gennem tiderne været knyttet til Jysk Akademisk Orkester. Blandt de tidligere medlemmer tæller orkesteret således Merete Hoffmann Madsen, Holger Laumann og Hans Abrahamsen. Blandt dirigenterne figurerer Ole Henrik Dahl (1969-72), Gunnar Krarup (1975-81), Bo Hulgaard (1984-86), Uffe Most (1986-92), Marianne Nørholm Villadsen (1992-2010) og Peter Vogel (2010-2018). Jysk Akademisk Orkesters dirigent siden august 2018 er Clara Overby Drew. (gå til)

I de senere år er tilgangen blevet mere åben, og der er ikke længere optagelsesprøve. Formålet med orkesteret er dog uændret - at indstudere og opføre symfonisk- og kammermusik.

Orkesteret består i dag af folk fra alle uddannelseslag og alle aldersgrupper. Det fungerer under Folkeoplysningslovens rammer, med kommunal støtte. Orkesteret er medlem af Musisk Oplysningsforbund (MOF) og er medlem af organisationen Dansk Amatør Musik, DAM.

Jysk Akademisk Orkester har gennem årene været aktiv ud over landegrænsen. Formålet har været udveksling af besøg og fælles oplevelser med andre orkestre. De første udlandsrejser går helt tilbage til perioden 1967-1972, hvor orkestret sammen med Polyfonikerne afholdt sommerstævner i Värmland i Sverige. I de seneste år er det blevet til besøg i Bruxelles, Nowy Sacz i Polen og Nieuwegein i Holland, foruden Sydslesvig, Göttingen, Den Haag, Gronningen, Amsterdam, Sverige samt Færøerne, ligesom orkestret har modtaget besøg af udenlandske orkestre flere lande. Ofte har besøgene været en gen-visit den ene eller den anden vej.

Jysk Akademisk Orkester har med stor succes afholdt orkesterstævner i forbindelse med sine jubilæer. Ved disse jubilæer samles nuværende og tidligere medlemmer, herunder dirigenter. Andetsteds på denne hjemmeside kan man høre uddrag af det seneste orkesterstævne i Aarhus april 2009, som blev afholdt som markering af orkesterets 50 års jubilæum.